بیمارستان سراب

بیمارستان سراب

توضیحات

بیمارستان امام خمینی سراب در سال ۱۳۵۴ با ۵۰ تخت فعال تأسیس‌شده و به‌عنوان یک بیمارستان جنرال با تخصص‌های داخلی، جراحی، زنان و اطفال ارائه خدمت نمود سپس با افزایش تعداد تخت‌های فعال به ۱۲۹ تخت امکان ارائه خدمات به بیماران بیشتر فراهم شد. در سال ۱۳۹۶ با انتقال بیمارستان به ساختمان جدید و با توسعه خدمات درمانی و تشخیصی و تعداد تخت فعال ۲۰۰ در فضای فیزیکی جدید با متراژ تقریبی  ۱۴۵۰۰ مترمربع به ارائه خدمات مختلف پزشکی می‌پردازد.

ارتباط با ما

برای ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل کنید.